Allderma logo nyheter

Dermatologiska nyheter

Moberg Pharma ingår samarbete med Allderma inför lansering i Skandinavien.

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett samarbete med Allderma AB avseende lansering av MOB-015
(läkemedel mot nagelsvamp) i Sverige, Norge och Danmark. Allderma drivs av de ledande personer som
ansvarade för lanseringen av Moberg Pharmas första generations nagelsvampsprodukt, Nalox ® , i Norden.


Samarbetet innebär att Allderma ansvarar för marknadsföring, distribution och försäljning i Sverige, Danmark och Norge
medan Moberg Pharma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten. Avtalet omfattar även samfinansiering av
marknadsaktiviteter och marknadsmässiga finansiella villkor.


Avtalet med Allderma kompletterar det befintliga licensavtalet för MOB-015 i Europa och de överenskomna villkoren
möjliggör tidig lansering på Moberg Pharmas hemmamarknad i nära anslutning till marknadsgodkännande, vilket
förväntas under 2023.


”När Nalox ® lanserades i Sverige blev produkten snabbt marknadsledande och växte marknaden med 400%. Det är
enormt värdefullt för oss att få upprepa detta framgångsrika samarbete inför lanseringen av MOB-015, ett läkemedel
med väsentligt större potential. Det är också en stor fördel för oss att vara direkt involverade i en tidig lansering inför
fortsatta lanseringar med våra partners”, säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB.


”Vi ser fram emot lanseringen av MOB-015 – det första utvärtes läkemedlet med likvärdig svampdödande effekt som
tabletter, men utan risker för allvarliga biverkningar. Målet är detsamma som förra gången, att nå en marknadsledande
position i Skandinavien”, säger Mimmi Frölén, VD för Allderma AB.


För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se


Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2021 klockan 08:00 CET genom kontaktpersonen ovan.


Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade
läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av
nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den
framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland
annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att lämna in en registreringsansökan under andra halvåret 2021 i
Europa. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq
Stockholm (OMX: MOB).


Om Allderma, www.allderma.se
Allderma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som säljer och marknadsför receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter
på den skandinaviska marknaden. Sortimentet spänner över en rad olika behandlingsområden, med fokus på hudvård.
Allderma ägs sedan 2020 av 3iM Invest AB där bolaget ingår i investeringsområdet Consumer Healthcare.

Läs fler inlägg: