Under Maj månad deltog Allderma och Trans-Ver-Sal återigen på skolsköterskekongressen. Ett par dagar som vi uppskattar mycket och var glada av att den kunde genomföras i digitalt format. Allderma har under många år stolt delat ut Trans-Ver-Sal stipendiet till en ledare inom skolhälsan som gjort något extra i sin roll. Eldsjälar är ett annat ord …

TransVerSal delar ut stipendium under Sjuksköterskornas rikskonferens Läs mer »